Trang chủ / Tin tức / Soba Cafe mở cửa phục vụ tại chỗ trở lại từ chủ nhật, ngày 09/01/2022

Soba Cafe mở cửa phục vụ tại chỗ trở lại từ chủ nhật, ngày 09/01/2022

3

Soba Cafe xin thông báo nhà hàng mở cửa phục vụ tại chỗ trở lại từ chủ nhật, ngày 09/01/2022

Liên hệ hotline: 0936.316.588