Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

– Địa chỉ: Số 1, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Makoto Restaurant
Tel: 0243.928.6688 – Mobile: 0903.408.508 – Email: info@makoto.com.vn

Lebon Steak House
Tel: 0243.933.8866 – Mobile: 0936.316.588 – Email: info@lebonsteak.com.vn

Soba Cafe
Tel: 0243.933.8866 – Mobile: 0936.316.588 – Email: info@sobacafe.com.vn