Trang chủ / Tin tức / Lebon Steak mở cửa phục vụ tại chỗ trở lại từ chủ nhật, ngày 09/01/2022

Lebon Steak mở cửa phục vụ tại chỗ trở lại từ chủ nhật, ngày 09/01/2022

2

Lebon Steak xin thông báo nhà hàng mở cửa phục vụ tại chỗ trở lại từ chủ nhật, ngày 09/01/2022

Liên hệ hotline: 0936.316.588